Kontakt

SKYGRIP

Sídlo spoločnosti:
Vlčkovce 474
919 23 Vlčkovce
Slovensko
ICO: 46 707 999
IC DPH: SK2023533028
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo:  34891/T
Od 26/11/2019 sa zmenilo sídlo spoločnosti na Vlčkovce 474, 919 23 Vlčkovce
 

Obchodný riaditeľ – Slovensko:

Roman Stacho  +421 908 222 272
Mail: r.stacho@skygrip.sk


Obchodný zástupca SK:

Západné Slovensko

Jaroslav Görc +421 907 487 998
Mail: j.gorc@skygrip.sk

 

Východné Slovensko

Juraj Zimovčák  +421 905 282 730
Mail: j.zimovcak@skygrip.sk

Kontakt kancelária:

Tel:  +421 335 936 015
Mail: info@skygrip.sk

 

Christophe Payon – konateľ
+421 907 069 847

Pavol Mikuš – konateľ
+421 915 578 922

Obchodný riaditeľ – CZ:

Pavol Mikuš  +421 915 578 922
Mail: p.mikus@skygrip.sk


Obchodný zástupca CZ:

Česká republika - Morava

Jiří Chovančík +420 775 017 710
Mail: j.chovancik@skygrip.cz

 

Česká republika - Praha

Jaroslav Čermák +420 775 987 710
Mail: j.cermak@skygrip.cz

Máte záujem o ďalšie informácie