Kontakt

SKYGRIP

Sídlo spoločnosti:
Vlčkovce 474
919 23 Vlčkovce
Slovensko
ICO: 46 707 999
IC DPH: SK2023533028
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo:  34891/T
Od 26/11/2019 sa zmenilo sídlo spoločnosti na Vlčkovce 474, 919 23 Vlčkovce
 

Obchodný zástupca SK:

Západné Slovensko

Roman Stacho  +421 908 222 272
Mail: r.stacho@skygrip.sk

 

Východné Slovensko

Jozef Juruš  +421 905 282 730
Mail: j.jurus@skygrip.sk

Kontakt kancelária:

Tel:  +421 948 089 209
Mail: info@skygrip.sk

 

Konateľ

Pavol Mikuš  +421 915 578 922
Mail: p.mikus@skygrip.sk

Obchodný zástupca CZ:

Čechy

Pavol Mikuš +420 775 987 710
Mail: p.mikus@skygrip.sk

 

Morava

Pavol Mikuš +420 775 017 710
Mail: p.mikus@skygrip.sk

Máte záujem o ďalšie informácie